"Een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen"
Fixatie disparatie

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

 

Fixatiedisparatie signaleren

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

Klachten

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning 
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid

Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding

 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

Klachten tijdens lessen in het onderwijs 

 • Slordig handschrift 
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid

Onze meetmethode

Met behulp van speciale polar testen voor zowel veraf als nabij meten wij de afwijking van uw oogstand en kunnen dit middels een correct geplaatst prisma in uw bril verwerken. Hiermee zijn wij in staat om vage oog gerelateerde klachten sterk te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen. Het is helaas niet mogelijk om deze prisma's in contactlenzen te verwerken.

Voor deze meting is het noodzakelijk om een afspraak te maken en bij het maken van de afspraak aan te geven dat u een fixatie disparatie meting wenst. Deze meting neemt ongeveer 1 uur in beslag. Voor onze klanten is deze meting gratis. Als u geen klant bent bij ons dan zijn er wel kosten aan deze meting verbonden.

Bekijk hieronder het filmpje met uitleg over fixatie disparatie.

 
Engelsman Optiek & Auditiek
Hoofdstraat Obergum 8
9951 AH Winsum
Bellen
Telefoon: 0595-444069