"Een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen"
Oogmeting

Een oogmeting bij Engelsman Optiek & Auditiek omvat meer dan even snel uw oogcorrectie bepalen. Een complete oogmeting duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Omdat we graag voldoende tijd voor u reserveren, werken wij bij voorkeur op afspraak.

rt5100

Voordat we beginnen te meten, willen we eerst iets weten over uw voorgeschiedenis op het gebied van uw ogen en het zien. Zo informeren wij naar ziektes, operaties of medicijngebruik dat invloed kan hebben op uw ogen. Wij hebben ook gegevens van uw zorgverzekering nodig.  

We beginnen met een objectieve meting (computermeting) waarbij u zelf niets hoeft te zeggen. Zo nodig bepalen we eerst de sterkte van uw huidige bril. Daarna volgt een subjectieve meting, waarbij u steeds kleiner wordende letters moet voorlezen. U moet telkens “Beter - Slechter - Geen verschil” aangeven als de sterkte van het glas verandert. Vervolgens testen wij of uw ogen goed samenwerken. Als u leesklachten hebt doen we een test om te bepalen of u een leesbril nodig hebt.

Tot slot beoordelen we met speciale apparatuur uw hoornvlies en ooglens op helderheid of afwijkingen, meten uw oogdruk en kijken in uw oog naar het netvlies. Als wij afwijkingen constateren adviseren wij u een oogarts te bezoeken. Bij spoedgevallen maken wij eventueel zelf een afspraak voor u.

Alle meetgegevens worden verzameld en opgeslagen in geavanceerde oogmeetapparatuur. Hierdoor kunnen we snel het verschil zien tussen de eventueel nieuw benodigde sterkte en de sterkte in uw huidige bril.

Pas als alles in orde is bevonden gaan we over tot een advies voor een bril of contactlenzen.

 

 
Engelsman Optiek & Auditiek
Hoofdstraat Obergum 8
9951 AH Winsum
Bellen
Telefoon: 0595-444069