"Een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen"
Engelsman Optiek & Auditiek
Hoofdstraat Obergum 8
9951 AH Winsum
Bellen
Telefoon: 0595-444069